Vi Birgitta Ahlin och Sirkka Lehtonen är två konstnärer som sedan över tjugo år arbetar med konstglas i arkitektur. Många av våra uppdrag är utfärda i laminerat glas, där vi utvecklat flera unika dekortekniker. Planglaset är vårt material och experimentfält. Vi har efter Konstfackskolan i Stockholm studerat konst, arkitektur och glasteknik som stipendiater vid Konst- och Arkitekurhögskolan i Bratislava (Birgitta) och Konsthögskolan i Krakow (Sirkka). Från Bildkonstnärsnämnden har vi fått flera arbetsstipendier och projektbidrag.